Європейські студії і право

oua-logo uesa-l

Електронне наукове видання

УДК 009:908:341.171(4)

Видання включено до переліку наукових фахових видань України з галузінауки “12.00.00 – Юридичні науки” (постановаВАК України від 1 липня 2010 р. № 2-05/5).

У виданні розглядаються актуальні проблеми, що виникають на тлі функціонування Європейського Союзу та його відносин з Україною, сучасні тенденції, та перспективи цих відносин. Аналізуються новітні правові питання у рамках Європейського континенту та досвід їх розв’язання, питання європейської інтеграції права України, актуальні питання економіко-правової, соціально-правової та іншої тематики, пов'язаної з європейською та глобальною інтеграцією та міжнародним співробітництвом.

Українська асоціація європейських студій 
Національний університет «Одеська юридична академія»

Головний редактор: С.В.Ківалов
Відповідальний редактор: О.К.Вишняков
Відповідальний за випуск: О.К.Вишняков 
Технічний редактор: О.О. Хоменко
WEB-форматування В.Є. Селезньов

Мінімальнісистемнівимоги: P100, MS Windows 9X, MS Internet Explorer 4, Netscape 4.0, Adobe Reader 5.0

© Українська асоціація європейських студій, 2012 
© Національний університет «Одеська юридична академія», 2012

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 • Анцупова Тетяна Олександрівна, доцент кафедри права ЄС та порівняльного правознавства  Національного університету «Одеська юридична академія», член правління УАЄС, кандидат юридичних наук, доцент (заступник відповідального редактора)
 • Арнольд Райнер, завідувач кафедри публічного права та права ЄС Регенсбурзького університету (Німеччина), професор права, професор ім. Ж. Моне adpersonam
 • Вишняков Олександр Костянтинович, завідувач кафедри права ЄС тапорівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія», голова секції права ЄС УАЄС, доктор юридичних наук (відповідальний редактор, заступник головного редактора)
 • Дінков Дінко, завідувач кафедри міжнародних відносин Софійського університету національної і світової економіки (Болгарія), президент Болгарської асоціації європейських студій, професор
 • Ентін Михайло Львович, директор Європейського навчального інституту Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) (Російська Федерація), доктор юридичних наук, професор, професор ім. Ж. Моне
 • Загороднюк Сергій Васильович, завідувач сектора з координації дисертаційних і наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України, віце-президент УАЄС, кандидат наук з державного управління, доцент
 • Зелінська Наталія Анатоліївна, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин  Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор
 • Кашкін Сергій Юрійович, завідувач кафедри права ЄС Московської державної юридичної академії ім. О.Є. Кутафіна (Російська Федерація), доктор юридичних наук, професор, професор ім. Ж. МонеКопиленко Олександр Любимович, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор
 • Ківалов Сергій Васильович, президент Національного університету «Одеська юридична академія», народний депутат України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (головний редактор)
 • Копиленко Олександр Любимович, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, д. ю. н., професор
 • Муравйов Віктор Іванович, завідувач кафедри порівняльного та європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
 • Микієвич Михайло Миколайович, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор юридичних наук, професор
 • Мюлер-Граф Пітер-Христіан, директор Інституту німецького та європейського комерційного права Гайдельберзького університету (Німеччина), президент Німецької асоціації європейських студій, доктор права, професор, професор ім. Ж. Моне
 • Оборотов Юрій Миколайович, завідувач кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
 • Петров Роман Арестович, доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філософії Лондонського університету (Великобританія), президент УАЄС, кандидат юридичних наук, професор ім. Ж. Моне
 • Пушкар Павло Валентинович, старший юрист Секретаріату Європейського Суду з прав людини (Франція), к. ю. н.
 • Стукало Наталія Вадимівна, професор кафедри міжнародних фінансів, заступник декана з питань науки факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету,  доктор економічних наук
 • Тодоров Ігор Ярославович, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету, доктор історичних наук
 • Хіліон Крістоф, професор європейського права Ляйденського університету (Нідерланди) і Стокгольмського університету (Швеція), доктор права